TINGIMUSED

Tingimuste ulatus ja kehtivus

Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna MyDecor.ee (Edaspidi MyDecor) omanik Inhomedecor OÜ vahel MyDecor vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad MyDecor vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Inhomedecor OÜ on õigustatud MyDecor arengust tulenevalt ning parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. 


Hind ja Tooted

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Teie ostukorvis.

Kõik hinnad MyDecor.ee kodulehel on reaalajas ja üldjuhul on kõik kaubad saadaval.

Kui juhtub, et mõni toode ei ole hetkel saadaval, siis kantakse kauba eest raha automaatselt tagasi ostja pangakontole.


Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile „Lisa ostukorvi“.

Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „kogus“. 

Ostukorvi lehel sisestage nõutavad andmed, valige pank, nõustuge tingimustega ning klikkige nupule „Osta-Kinnita tellimuse”. 

Olge andmete sisestamisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

Arve saadetakse Teile peale ostu sooritamist Teie poolt sisestatud e-maili aadressile.

Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluvas summa laekumisest Inhomedecor OÜ arvelduskontole.


Toodete eest tasumine

Makse sooritamiseks klikkige peale andmete sisestamist ja panga valimist nupule „Osta”. Teid juhendatakse läbi pangalingi maksma ja peale makse sooritamist saadetakse Teile ostu kinnitus ja arve Teie poolt sisestatud e-maili aadressile.

Toodete eest saate tasuda:
1) Internetipangalingi kaudu
2) Tehes kande meie pangakontole Swedbank-as, SEB pangas või Nordea pangas. Tellimuse esitamiseks lisage tooted enda kontol ostukorvi, saatke meile oma nimi ja ostusoov info@mydecor.ee. Saadame Teile arve koos rekvisiitidega. Peale arve tasumist toimetab kuller kauba Teieni 1-3 tööpäeva jooksul.

Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates MyDecor.ee elektronposti aadressile info@mydecor.ee vastavasisulise teate koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.

Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada.

Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud a) asjaoludest, mis ei ole tingitud MyDecor-st b) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Inhomedecor OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga.


Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

MyDecor vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

MyDecor ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke meile avaldus 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode MyDecor kulul.

Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest. 

Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.


Vastutus ja vääramatu jõud

MyDecor vastutab Teie ees ja Teie vastutate MyDecor ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

MyDecor ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida MyDecor ei saanud mõjutada ning mille saabumist MyDecor ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).


Muud tingimused


Kõiki MyDecor külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

MyDecor ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist veebipoe andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka MyDecor-l puudub neile juurdepääs.

Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktid
 
Teie ja Inhomedecor OÜ vahel seoses MyDecor.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.